top of page

Et stort samfunnsproblem

I dag finnes det ingen kommersielt tilgengelige hjelpemidler for hele armen med gripehjelpemiddel som skal hjelpe personer med nedsatt funksjonsevne i armer og hender. For denne gruppen mennesker har enkle oppgaver som du kanskje tar for gitt blitt en større utfordring. Det å skjære brød, skru av korken på en flaske eller bære skittentøyskurven opp trappen krever to hender og gripeevne.


Dette et stort samfunnsproblem. Helsevesenet bruker betydelige summer på utdaterte metoder og hjelpemidler. For å selvstendiggjøre brukere er en avgjørende del at de må kunne benytte armene og hendene til dagligdagse aktiviteter - selvstendig.


Veien til en ny type hjelpemiddel

Design og Arkitektur Norge (DOGA) spiller en viktig rolle for å nå målet. Gjennom deres støtteordning Designdrevet innovasjonsprosjekt (DIP) har DOGA innvilget prosjektmidler til Vilje Bionics, Blatchford avd. Arendal og EGGS Design for å begi seg ut på en del av utfordringen. I prosjektet skal de legge en viktig brostein på veien til det som vil bli en ny generasjon hjelpemiddel. En generasjon av hjelpemidler som blir en forlengelse av brukeren, ikke en upersonlig rekvisita som ødelegger kjøkkenbenken. En ny generasjon der brukeren eier egne kroppsbevegelser med egne armer og hender.


En inkluderende prosess

Vilje, Blatchford og EGGS Design skal, gjennom brukersentrert og inkluderende produktdesign innhente innsikt fra blant annet brukere, helsepersonell og fageksperter for å utvikle konsepter på gripehjelpemidler som tillater mennesker med nedsatt funksjon i armer og hender gripe objekter for å utføre dagligdagse aktiviteter. Mange brukere avviser i dag hjelpemidler som de kunne hatt god bruk for fordi hjelpemidlene ikke er gode og mange brukere føler stigma knyttet til synlige hjelpemidler.


Med god hjelp fra designekspertise, ortopediingeniører, og en brukersentrert og inkluderende prosess kan Vilje lage et gripehjelpemiddel som brukeren er stolt av og som de kan identifisere seg med.


DIP-prosjektet er et viktig steg til å fullføre hjelpemiddel som skal assistere bevegelse i hele armen. Gripehjelpemidlet er en del av produktet som blir det første kommersielle eksoskjelett for hele armen. Det vil bli et hjelpemiddel som gir selvstendighet til brukere. Brukere som i dag har en annen hverdag, en mer utfordrende hverdag. Men slik trenger det ikke å være.Forskning tyder på at selvstendighet i hverdagen kan føre til økt mestringsfølelse, livskvalitet og bedre mental helse. Flertallet av brukere som vi har snakket med sier også at de forestrekker å være selvhjulpne med hjelp fra et hjelpemiddel, kontra å få assitanse fra andre. Derfor er dette prosjektet fra DOGA i samarbeid med EGGS og Blatchford en av de viktigste skrittene på veien for å nå en fremtid der alle har like muligheter. Vi gleder oss til resten av prosjektet. Vi har allerede lært utrolig mye fra EGGS, og vi vet at de kommer til å være viktige for utviklingen. – Asmund Kollbye, Produktansvarlig, Vilje Bionics.

Viktig for bruker og for samfunnet

For mange betyr en selvstendig hverdag bedre mental helse, som er viktig for i FNs bærekraftsmål om god helse og livskvalitet. Hjelpemiddelet vil gi brukeren økt mulighet til å delta i samfunnet, både ved å gi muligheter som å forbli i arbeidslivet, fortsatt være hjemmeboende eller gi mulighet til å delta i sosiale sammenkomster. Inklusjon i samfunnet og reduksjon av ulikheter for mennesker med funksjonsnedsettelser er også sentralt i FNs bærekraftsmål. Mindre ulikhet innen 2030 og sikre like muligheter med mål om å myndiggjøre samt fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av blant annet alder, kjønn, funksjonsevne, rase, eller annen status.bottom of page