top of page

Hvordan kan eksoskjelett brukes i kommunehelsetjenesten?


Eksoskjelett er et utmerket hjelpemiddel for brukeren. Det kan hjelpe dem med å gå, øke styrke, brukes til rehabilitering og mye mer. Men hvordan kan denne teknologien være til nytte for ergoterapeuter, brukerstyrte personlige assistenter og hjemmesykepleie? Og hva er utfordringene med å implementere et eksoskjelett i kommunehelsetjenesten?


Dette er noen av spørsmålene Oslo kommune og Vilje Bionics undersøker. Sammen med Grünerløkka og Sagene utforsker vi utfordringene helsepersonell møter i det daglige arbeidet med mennesker som har tapt motorisk funksjon i armer og hender. Vi ønsker å forstå hvordan teknologi kan komme brukeren til gode og hvordan den kan være en hjelpende hånd for helsepersonell.Forrige uke avsluttet vi første fase av samarbeidsprosjektet med Oslo. Vi gjennomførte fokusgruppeintervjuer med ergoterapeuter, fysioterapeuter og hjemmetjenesten. Innsikten vi fikk var av stor verdi for videre utvikling. Vi gleder oss til neste fase av prosjektet.Comments


bottom of page