top of page
tre2_web.jpg

Der det er vilje
er det vei

Det hele startet med

søskenkjærlighet

Dette er en historie om hvordan et brødrepar rammet av en forferdelig sykdom, med mangel på hjelpemidler, men ikke på vilje, bestemte seg for å omsette tanker til handling.

Da Mangor i 2015 ble lam i armen begynte hans bror Terje, som også var professor i robotikk, å lage et hjelpemiddel til sin bror.

2015 - Begynnelsen

Terje begynte å jobbe med legespesialist Tore Meisingset. 

De fikk finansiering fra Helse Midt-Norge, St. Olavs hospital og Trøndelag ortopediske verksted  

2019 - Flere fagfolk

De så at hjelpemiddelet kunne hjelpe flere. Men de trengte noen som var villige til å ta utfordringen. På entrepenørskolen ved NTNU fant brødrene gründerspirene som hadde både viljen og motivasjonen til å ta denne utfordringen sammen med dem.

Vilje Bionics AS ble formelt etablert. 

2021 - Trondheim

Etter sommeren etablerte vi oss i Forskningsparken i Oslo, vi hadde nå blitt fire faste ansatte. Vi fikk støtte fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Stiftelsen DAM. 

2021 - Oslo

Jan Olav Lohne
Kvalitetssjef og Ortopediingeniør
i Ortopediteknikk AS

"Dette hjelpemiddelet vil kunne gi en betydelig økt funksjon og livskvalitet for enkelte brukere"

Prototype 3 ble testet av seks nye potensielle brukere. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger.

2022 - Brukertester

Vi fikk våre første engleinvestorer og vokste samtidig til 7 ansatte.

Det ble etablert et nytt selskapsstyre med relevant kunnskap og erfaring.  

2022 - Vekst og investorrunde

historie_bunn.png

Bli med oss
på veien videre

Vi fikk nye og gode samarbeidspartnere, som for eksempel Oslo Kommune, OsloMet og Sunnaas Sykehus HF. 

2023 - Gode samarbeidspartnere

Prototype 4 ble fullført i starten av 2023 i samarbeid med Blatchford Ortopedi.   

2023 - Ny prototype og utviklingspartner

historie_bunn.png

Bli med oss
på veien videre

historie_bunn.png

Bli med oss
på veien videre

tre2_web.jpg

Der det er vilje
er det vei

bottom of page