top of page

Er det mulig å bli forstått av alle?

Er det mulig å bli forstått av alle? Er det nødvendig? Og hva betyr det for bedriften? Det er spørsmål vi i Vilje Bionics skal begynne å undersøke sammen med Geelmuyden Kiese med støtte fra Design og Arkitektur Norge. Vilje Bionics var 1 av 18 heldige selskaper som mottok støtte av totalt 92 selskaper som søkte om støtte til inkluderende designprosjekt.

Hva er inkluderende design?


Inkluderende design skal dekke behovene til et mangfold av mennesker.

Inkluderende design er en måte å utvikle, og sørge for at miljøer, produkter, tjenester og grensesnitt brukes av folk i alle aldre og med alle funksjonsnivåer, i forskjellige situasjoner og under ulike forhold.

Gjennom støtteordningen har Vilje Bionics mottatt midler til å jobbe med profesjonelle designere og kommunikasjonseksperter fra Geelmuyden Kiese for å skape en sterkere og inkluderende merkevare som skal bli forstått av en større gruppe mennesker.Prosjektet – En inkluderende merkevare

Vilje utvikler ABELarm, et hjelpemiddel for personer med nedsatt eller tapt funksjonsevne i en eller begge armer. Funksjonsnedsettelsen kan være forårsaket av for eksempel slag. ABELarm skal bli en smart løsning til hele armen som sitter utpå armen og med elektriske motorer assisterer bevegelse i skulder, albue, håndledd og hånd.


Å leve med svekket funksjonsevne i armer og hender gjør aktiviteter i hverdagen som å spise, drikke eller opprettholde personlig hygiene til en utfordring. Funksjonsnedsettelsen fører ofte til nedsatt livskvalitet og sosial utestenging. Dette er en betydelig fysisk og mental påkjenning for brukeren, pårørende og helsepersonell.

Mange brukere må tilpasse seg en ny livsstil når hverdagen endres. Det betyr et møte med sykehus, helsepersonell og nye hjelpemidler. For mange kan den nye hverdagen være fylt med usikkerhet, informasjonsstøy fra forskjellige kilder og motvilje til å ta i bruk «enda et hjelpemiddel». Derfor er tydelig, forståelig og inkluderende kommunikasjon viktig. For å bringe hjelpemidlet til markedet må et mangfold av mennesker forstå Vilje Bionics.


Gjennom innsiktsfasen i prosjektet skal prosjektgruppen intervjue brukere, kunder, ansatte og andre interessenter for å avdekke hvordan Vilje Bionics tydelig kan kommunisere hjelpemiddelet og sitt budskap for å bli forstått av et mangfold av mennesker.


Sluttresultatet av prosjektet blir det folk først møter når de blir introdusert til nye selskaper – logo, farger, font og grafisk design. Dette er leveranser som skal utarbeides av design- og kommunikasjonskompetanse i samarbeid med ansatte fra Vilje Bionics.

Inkluderende design er viktig for mer enn bare produkt.


Inkluderende design er bra business. Hvorfor? Fordi hvis flere kan dra nytte av tjenesten eller produktet kan også flere kjøpe tjenesten eller produktet. Vilje har et hjelpemiddel med globalt potensiale, komplekse kjøpsprosesser og mange interessenter, derfor er tydelig kommunikasjon viktig.


Brukere må forstå hva det kan gjøre for dem, Politikere må forså samfunnsgevinsten, helsepersonell må se nytteverdien, Jurister må forstå nytten for brukere og venner og familie må se nytten hjelpemiddelet kan gi brukeren. Dette er bare noen av menneskene som må forstå merkevaren Vilje Bionics og som har direkte påvirkning på forretningen. Jo flere som forstår hjelpemiddelet og selskapet, jo lettere blir det å formidle nytten til brukeren som kan ta i bruk teknologien. Det utgjør en stor forskjell.

«Prosjektet har vist oss viktigheten av inkluderende design som designmetodikk og gjennom arbeidet har vi allerede hatt stor nytte av å inkludere flere mennesker vi tidligere hadde ekskludert i våre prosesser.


"I Vilje Bionics utvikler vi vårt hjelpemiddel med brukeren i fokus, så det var naturlig å inkludere kunder, rådgivere, og andre interessenter i design- og kommunikasjonsarbeidet rundt hjelpemiddelet. Og å få muligheten til å jobbe med og lære av prosjektgruppen fra Geelmuyden Kiese som er de beste i bransjen er uvurderlig for oss. Støtten fra DOGA er en betydningsfull del av vårt kommersialiseringsløp" - Martin Bogstrand, CCO, Vilje Bionics.コメント


bottom of page