top of page

Vilje Bionics kan med glede annonsere at vi har nå inngått et samarbeid med Oslo kommune.Prosjektsamarbeidet skal avgjøre hvordan Oslo kommune kan implementere et eksoskjelett i dagens helsetilbud. Prosjektet får støtte fra SmartOslo ordningen. Samarbeidspartnere fra Oslo kommune er bydel Sagene og Grünerløkka.


Prosjektets mål er å videreutvikle dagens hjelpemiddel slak at det treffer behovene i Oslos kommunale helsetilbud og kan bedre innbyggernes hjelpemiddeltilbud.

Resultatene vil gi en klar forståelse av hvilke utfordringen helsepersonell møter i arbeidshverdagen. Med dette som et kunnskapsgrunnlag skal Vilje Bionics utvikle funksjonaliteter som møter disse utfordringene. Dette vil resultere i en forbedret versjon av eksoskjelettet, både for bruker og helsepersonell.


Innsikten som følger av prosjektet, vil være verdfull for fremtidig arbeid og forskning. Ikke bare for Vilje Bionics og Oslo kommune, men for hele den voksende eksoskjelettindustrien.

Comments


bottom of page