top of page

Grant, financing, research and develpment

Vilje Bionics har blitt tildelt midler fra Stiftelsen Sophies Minde til å videreutvikle hjelpemidlet gjennom ett 15 måneders prosjekt.


Målet med prosjektet er å bedre brukbarheten til hjelpemidlet, for å sikre at det både er intuitivt og trygt å bruke. Prosjektet skal blant annet utforske forskjellige måter brukeren kan styre hjelpemidlet på.

I dette prosjektet vil brukere involveres fra start, gjennom workshops, fokusgruppemøter og utprøvinger. Gjennomføring av dette prosjektet, finansiert av Stiftelsen Sophies Minde, vil være et viktig skritt mot å ferdigstille hjelpemidlet. Det vil også være et viktig skritt mot at hjelpemidlet skal være enkelt å bruke, trygt å bruke, og dermed kunne gi bidra til økt selvstendighet i hverdagen for våre brukere.

Comments


bottom of page