Visjon

Funksjonsnedsettelse skal ikke hindre deltagelse i samfunnet

Vilje Bionics er et teknologiselskap som utvikler et arm-eksoskjelett for personer med funksjonsnedsettelse i armene. Selskapet driftes av et team på fire med bakgrunn fra NTNU og BI.

Glass Buildings

Misjon

Vi utvikler teknologi for å utvide menneskers fysiske evner

Team

RÅDGIVERE