Motorisert eksoskjelett for arm

Hjelpemiddelet utvikles i samarbeid med brukere og helsepersonell. Dette sikrer et best mulig resultat for brukere. Det motoriserte eksoskjelettet består i dag av en motorisert arm, ryggplate, skulderfester og hoftebelte. Gripehjelpemiddel er under utvikling. Armen til brukeren plasseres i ortoser, som er plassert ved albueledd og håndledd. Det kreves ingen restbevegelse i armen, eller fungerende nervesignaler i armen for bruk. Eksoskjelettet vil på sikt kunne erstatte en rekke spesialiserte hjelpemidler og avlaste helsepersonell. 

PRODUKTBESKRIVELSE

- Produktversjon: Tredje prototype

- Hjelpemiddelkategori: Ortopedisk hjelpemiddel

- Assisterer bevegelse i: Skulder, albue og rotasjon i håndledd. (Gripehjelpemiddel er under utvikling)

- Styringsmekanismer: Kan styres med stemme, hodebevegelser eller fot- eller håndjoystick. (Flere mekanismer under utvikling)

- Bruksområde: Aktiviteter i dagliglivet (f.eks. Spise, drikke, klø seg). 

- Tilpassing: Styringsmekanismer og kroppssele kan adapteres til brukerens utviklende behov og evner

Roll Up Render.png