Motorisert eksoskjelett for arm

Det motoriserte eksoskjelettet består av en motorisert arm, ryggplate, skulderfester og hoftebelte. Armen til brukeren plasseres i ortoser ved albueledd og håndledd. Det kreves ingen restbevegelse i armen, eller fungerende nervesignaler i armen for bruk. Motorer i skulder- og albueledd tillater bruker å heve, senke bøye og rette ut armen. Det er også mulighet for rotasjon av håndledd. Dette tillater brukeren å kunne utføre dagligdagse aktiviteter som å drikke, spise og opprettholde personlig hygiene selv.

PRODUKTBESKRIVELSE

- Hjelpemiddelkategori: Ortopedisk hjelpemiddel

- Assisterer bevegelse i: Skulder, albue og rotasjon i håndledd.

- Bruksområde: Aktiviteter i dagliglivet (f.eks. Spise, drikke, klø seg). 

- Tilpassing: Styringsmekanismer og kroppssele kan adapteres til brukerens utviklende behov og evner

Roll Up Render.png