top of page

Emisjonsrunde


En stor nyhet fra den nylig lukkede emisjonsrunden som gikk over forventning. Vilje Bionics hentet 7MNOK i frisk kapital.


Tidligere investorer i selskapet og nye investorer var svært fornøyd med fremgangen selskapet har hatt de siste månedene. Kommersiell fremgang og teknisk utvikling resulterte i en vellykket emisjonsrunde.


Kapitalen gir Vilje gode forutsetninger for å gå inn i neste fase med utvikling og flere brukertester med den nye prototypen.


Vilje demonstrerer sin nye prototype av ABELarm gjennom Sunnaas Testbed ordning


Hos Vilje er vi opptatt av å utvikle hjelpemidler som kan gjøre en forskjell i folks liv. Derfor var vi stolte av å kunne demonstrere vår nye prototype av ABELarm gjennom Sunnaas Testbed ordning.


Testbed er en unik mulighet til å utvikle «morgendagens» løsninger. Her samarbeider vi med eksperter fra Sunnaas, som stiller med sin høyteknologiske og høyspesialiserte ekspertise i blant annet idediskusjoner og workshops. Dette gjør det mulig for oss å teste og forbedre ABELarm på en grundig måte.


Teamet hadde gleden av å ha en demo med eksperter fra Sunnaas. Dette var en uvurderlig mulighet til å diskutere vår nye ABELarm-prototype. Vi fikk verdifulle tilbakemeldinger fra fagpersoner som har dyp kunnskap om rehabilitering, brukergrupper og hjelpemidler.


Ved å delta i Testbed-ordningen kunne vi samarbeide med noen av de beste og mest anerkjente fagpersonene i bransjen. Dette har gitt oss muligheten til å forbedre ABELarm og gjøre den enda bedre i stand til å hjelpe mennesker med nedsatt funksjonsevne i arm og hånd.


Vi er takknemlige for muligheten til å delta i Testbed-ordningen hos Sunnaas, og vi ser frem til å fortsette å utvikle hjelpemidler som kan gjøre en reell forskjell i folks liv.Foredrag for NFS i Lillestrøm


Vilje-teamet fikk nylig en unik mulighet til å presentere vår innovative ABELarm for Norsk Forening for slagrammede (NFS) på deres årsmøte.


Vi var begeistret over å kunne dele vårt arbeid med brukerforeningen og få tilbakemeldinger fra medlemmene som kan hjelpe oss.


Vi har alltid satt brukernes behov og tilbakemeldinger i sentrum av vår utvikling av ABELarm. Derfor var det en ære for oss å få presentere for NFS, som representerer og støtter personer som lever med slag og nedsatt funksjonsevne i hverdagen.

Vi håper at presentasjonen vår ga en dypere forståelse av hvordan ABELarm kan gi en økt grad av uavhengighet og forbedre livskvaliteten til personer som lever med nedsatt funksjonsevne i arm og hånd.


Vi ser frem til å fortsette å samarbeide med NFS og andre organisasjoner for å støtte personer som lever med slag.


Vårt mål er å forbedre og utvikle ABELarm slik at den kan gi en positiv innvirkning på livene til våre brukere. Vi vil fortsette å lytte til og samarbeide med brukerfellesskapet, og se frem til å fortsette denne spennende reisen sammen.
bottom of page