top of page
Hjelpemiddel for armen

Prototype:
/< ABELarm >

Et hjelpemiddel som støtter deg etter hjerneslag

Hjelpemiddel for skulder

Motorisert skulder
Tillater bruker å heve og senke armen

Hjelpemiddel til albue

Motorisert albue

Tillater bruker å bøye og rette ut armen

Hjelpemiddel for hånedledd og griping

Motorisert håndledd og grepshjelpemiddel
Tillater bruker å rotere håndleddet og gripe (Under utvikling)

Beskrivelse

Vårt hjelpemiddel er for slagrammede og andre med nedsatt funksjon i en arm slik at de kan bli mer selvstendige i hverdagen. ABELarm er en motorisert ortose som gir brukeres muligheten til å gripe, samt bevege albuen og skulder, og gjør at den affiserte armen kan brukes som en «støttearm» i dagligdagse gjøremål.  I tillegg vil hjelpemidlet trene armen, noe som for noen brukere vil kunne bedre funksjonen i armen.

Hvordan styres ABELarm?

ABELarm styres ved hjelp av små sensorer som registrerer når brukeres prøver å løfte armen eller åpne grepet, så vil hjelpemidlet ved hjelp av små motorer assistere bevegelsen. Det er den samme teknologien som brukes i mer avanserte håndproteser.

Hvilke aktiviteter kan du gjøre med ABELarm?

ABELarm er ment som en støttearm i aktiviteter som krever to hender. ABELarm er et perfekt hjelpemiddel til å åpne lokk eller skrulokk. Eller mer praktiske oppgaver som å bære skittentøyskurv eller skjære brød. Til hjemmebruk kan ABELarm støtte i ulike hobbyer og fritidsaktiviteter. Den kan også benyttes som et hjelpemiddel på kontoret

Nede venstre.png
Høyre nede.png
bottom of page