Vår historie

MotOrtose-prosjektet startet i 2015, da Mangor Lien ble diagnostisert med ALS. Sykdommen lammet først bevegelse i armene hans, før den gradvis spredde seg til resten av kroppen. Mangors søk etter et hjelpemiddel som kunne kompansere for funksjonstapet var uten hell, og han bestemte seg dermed for å utvikle sitt eget hjelpemiddel sammen med sin bror Terje Lien.  Ved å involvere Tore Meisingset utviklet brødrene MotOrtose-prosjektets første prototype, et motorisert eksoskjelett for arm.

– Mangor Lien med prototype nr. 1