Om oss

Teamet består i dag av professor emeritus Terje K. Lien, siv. ing. og ALS-pasient Mangor Lien, førsteamanuensis Tore Meisingset, lege ved nevrologisk avdeling på St. Olavs Hospital samt fire masterstudenter fra NTNU som skal jobbe med prosjektet på fulltid fra endt utdannelse i juni 2021. Gjennom tett samarbeid med ALS-teamet ved St. Olavs hospital HF, Trøndelag Ortopediske Verksted og ALS Norge ønsker Vilje Bionics å videreføre den kunnskapen som er bygget i prosjektet siden 2015 med utvikling av hjelpemidlet.


Våre partnere


Vilje Bionics har i samarbeid med ALS Norge fått innvilget støtte fra Stiftelesen DAM gjennom støtteordningen DAM Utvikling. Prosjektet heter MotOrtose.

Les mer på Stiftelsen DAM sine nettsider.

Vilje Bionics samarbeider med ALS Norge gjennom et utviklingsprosjekt finansiert av Stiftelsen DAM.

Les mer om ALS Norge på facebook.

Vilje Bionics fikk i 2020 innvilget støtte fra NTNU Discovery Forprosjekt. Prosjektnummer: 90427531.

Les mer på NTNU Discovery sine nettsider.

Vilje Bionics samarbeider med Trøndelag Ortopediske Verksted om utvikling og produksjon av ortopediske komponenter til vårt hjelpemiddel.

Les mer på TOV sine nettsider.

Vilje Bionics fikk støtte fra TrønderEnergi-bidraget, gjennom Spark* NTNU.

Les mer på Spark* sine nettsider.

Vilje Bionics ble startet på NTNUs entrøpenørskole i Trondheim. Entrøpenørskolen gir oss et stort nettverk av dyktige gründere.

Les mer på NTNUs Entrøpenørskole sine nettsider.

Tidligere partnere


Alf Harborgs fond