Karriere

CCO – Chief Commercial Officer

Kommersiell sjef

Er du interessert i å jobbe i en raskt voksende start-up og utvikle medisinsk teknologi, samt utvikle og teste dine evner?

Om Vilje Bionics

Vilje Bionics er en ny-oppstartet teknologibedrift med røtter fra institutt for maskinteknikk og produksjon og entreprenørskolen ved NTNU. Vi utvikler et motorisert eksoskjelett for å hjelpe mennesker med nedsatt funksjon i armer og hender. Mange får i dag nedsatt livskvalitet som følge av svekkelse i arm eller hender, og har ingen egnede hjelpemidler for å kompensere dette funksjonstapet. Dette har Vilje Bionics tenkt å gjøre noe med! Vårt eksoskjelett gir tilbake muligheten til å utføre dagligdagse aktiviteter, og gir mennesker med en funksjonsnedsettelse selvstendighet til å gjøre det de elsker. 

Teamet består i dag av tre co-founders, CEO Saeid, CTO Eirik og CPO Asmund. Saeid er teamets visjonær, og med sin bakgrunn fra maskiningeniør- og entrprenørskapsstudier ved NTNU setter han ambisiøse mål for teamet. Eirik er teamets tech-genious, har bakgrunn som maskiningeniør fra NTNU, og er ansvarlig for teknisk utvikling. Asmund er ansvarlig for medvirkning av brukere og helsepersonell i produktutviklingen, og hans utadvendte personlighet kombinert med tekniske forståelse som maskiningeniør fra NTNU gjør han til bindeleddet mellom bruker og teknologi.

Vi jobber også tett sammen med våre idehavere professor emeritus i robotikk Terje K. Lien, siv. Ing. og ALS-pasient Mangor Lien, førsteamanuensis Tore Meisingset, lege ved nevrologisk avdeling på St. Olavs Hospital.

Om stillingen

Du vil bidra til å videreutvikle oppstartsbedriften Vilje Bionics til å bli en stor norsk aktør innenfor medisinsk teknologi. Som ansatt i Vilje Bionics vil du jobbe tett sammen med alle andre i Vilje Bionics teamet, våre mentorer, kunder og brukere. Du vil få mulighet til å reise og representere Vilje Bionics på messer og konferanser for medisinske hjelpemidler, samt reise på kunde- og brukerbesøk. 

Dine ansvarsområder vil blant annet være:

 • Teknologibasert forretningsutvikling 
 • Kommersialiseringsstrategi
 • Mulighetssøk og markedsanalyser
 • Kontakt med kunder og partnere i offentlig og privat sektor
 • Pris- og salgsstrategi
 • Strategi for internasjonal ekspandering

Om deg

Vi søker deg som digger medisinsk teknologi, er engasjert og ønsker å jobbe i en bedrift der din jobb gjør en forskjell i andre menneskers liv. Du har gjennom studier og/eller erfaring bevist din evne til å levere på følgende områder:

 • Stå-på-vilje: For at en gründerbedrift skal lykkes, må man legge inn det lille ekstra. Du har et engasjement for det vi driver med, ønsker å komme med unike bidrag, er utholdende og gir deg ikke før du får til det du prøver på. 
 • Team-player: Evnen til å jobbe sammen med andre for å finne spennende muligheter og gode løsninger. Du bidrar der det trengs, du bidrar til at alle jobber bedre, er ikke redd for å si ifra om ting som fungerer dårlig og streber etter å bli en bedre lagspiller selv.
 • Selvgående: Du tørr å ta en utfordring, er ikke redd for å begi deg ut på oppgaver du aldri har gjort før, og du kan raskt sette deg selv inn i hvordan ting skal gjøres. Du finner dine egne arbeidsoppgaver og søker hjelp fra interne og eksterne når det trengs.
 • Gründerånd: Du er innovativ, ser de viktigste verdidrivere i et case og bruker dette til å utvikle nye forretningsmodeller. Du finner muligheter, og tar dem.
 • Problemløser: Du har gode faglige evner, god forståelse for teknologi og forretning, samt kreativitet til å løse utfordringer. 

Det er også en fordel om du:

 • Har en bachelor- eller mastergradi , samt erfaringer som du kan ta med inn i bedriften. 
 • Snakker og skriver flytende norsk og engelsk. 
 • Har sterke kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter.

Vi tilbyr

 • En spennende og meningsfull fast jobb i sosiale kontorer på Aleap i forskningsparken i Oslo.
 • Fleksible arbeidstider og mulighet for tidvis remote arbeid.
 • En unik mulighet til å bli med på veksten av en innovativ start-up i en tidlig fase. 
 • Motiverende og varierende arbeidsoppgaver, frihet og ansvar i arbeidet fra første arbeidsdag samt mulighet til å bidra med egne erfaringer inn i bedriften.
 • Jobbe i en bedrift der du får se verdien av bidragene dine med en gang. En bedrift som er liten nok til at bidragene dine gjøre en stor forskjell, men etablert nok til å gi deg verktøyene du trenger. 
 • Opparbeide deg et stort nettverk innen medisinsk teknologi og entreprenørskap gjennom kolleger, samarbeidspartnere og mentorer.
 • Konkurransedyktig lønn, og mulighet for eierandeler i bedriften.
 • Et engasjerende, innovativt og sosialt arbeidsmiljø med energiske kolleger. 
 • Bratt læringskurve og unike erfaringer med alle aspekter av det å jobbe i en teknologioppstart. 
 • Mulighet til å jobbe i en start-up med en sosial arbeidsdag, som legger til rette for work/life balance.

Hva trenger vi av deg?

 • En søknadstekst som beskriver hvorfor du vil jobbe i Vilje Bionics
 • CV
 • Vitnemål / karakterer fra høyere utdanning

Dette sendes til post@viljebionics.com